Kontaktandmed

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon
Patendiamet
Toompuiestee 7
15041 Tallinn
Eesti

e-post: toak@epa.ee

Komisjoni sekretär Tel: 627 7900  Faks: 645 1342

Komisjoni esimees Tanel Kalmet
Tel: 552 1286

e-post: tanelkalmet@gmail.com

Komisjoni aseesimees Evelyn Hallika
Tel: 513 6525

e-post:  evelyn.hallika@gmail.com