Kontaktandmed

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon
Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Eesti

e-post: toak@just.ee

Komisjoni sekretär Tel: 620 8201; 620 8276  Faks: 620 8109

Komisjoni esimees Tanel Kalmet
Tel: 552 1286

e-post: tanelkalmet@gmail.com

Komisjoni aseesimees Evelyn Hallika
Tel: 513 6525

e-post:  evelyn.hallika@gmail.com