Kontaktandmed

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon                                                                     Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Eesti

e-post: toak@just.ee

Komisjoni sekretär Tel: 6 208 201; 6 208 276  Faks: 6 208 109

Komisjoni esimees Tanel Kalmet
Tel: 55 21 286

e-post: tanelkalmet@gmail.com

Komisjoni aseesimees Evelyn Hallika
Tel: 51 36 525

e-post:  evelyn.hallika@gmail.com