Komisjon

Komisjoni koosseis

 

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni koosseis alates 01. jaanuar 2012. a.   Kinnitatud justiitsministri 02. jaanuari 2012. a. käskkirjaga nr 1.

Komisjoni esimees:  Tanel Kalmet
Komisjoni aseesimees:  Evelyn Hallika
Komisjoni liikmed: Kirli Ausmees
Rein Laaneots
Harri-Koit Lahek
Priit Lello
Edith Sassian
Sulev Sulsenberg
Kerli Tillberg (end. Tults)
Margus Tähepõld