Avaleht

Juhime tähelepanu, et 2015. aasta alguses jõustuva uue riigilõivuseaduse (RT I, 30.12.2014, 1) § 116 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse või vaidlustusavalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 160 eurot.

Rekvisiidid riigilõivu maksmisel:

Riigilõiv 160 eurot
Saaja: Rahandusministeerium
Arve nr: EE891010220034796011 SEB Pank AS
või EE932200221023778606 Swedbank AS
Viitenumber: 2900082375

Selgituseks palume märkida vaidlustatava objekti nime või numbri.

 

Kaubamärkide andmebaas

Patenditaotluste ja patentide andmebaas

Kasulike mudelite andmebaas

Tööstusdisainilahenduste andmebaas

Geograafiliste tähiste andmebaas

Ühenduse kaubamärgid

Rahvusvahelised kaubamärgid

Patendiamet

Patendiinfo Keskus