Avaleht

Juhime tähelepanu, et tööstusomandi apellatsioonikomisjon tegutseb alates 2019. aasta 1. aprillist Patendiameti juures ning komisjoni aadress ja muud kontaktandmed on muutunud. Samuti on samal kuupäeval jõustunud mitmed kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja muude tööstusomandi seaduste muudatused ning muutunud komisjoni menetluskord.

Juhime tähelepanu, et 2015. aasta alguses jõustunud uue riigilõivuseaduse (RT I, 30.12.2014, 1) § 116 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse või vaidlustusavalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 160 eurot.

Rekvisiidid riigilõivu maksmisel:

Riigilõiv 160 eurot
Saaja: Rahandusministeerium
Arve nr: EE891010220034796011 SEB Pank AS
või EE932200221023778606 Swedbank AS
Viitenumber: 2900082375

Selgituseks palume märkida vaidlustatava objekti nime või numbri.

 

Kaubamärkide andmebaas

Patenditaotluste ja patentide andmebaas

Kasulike mudelite andmebaas

Tööstusdisainilahenduste andmebaas

Geograafiliste tähiste andmebaas

Euroopa Liidu kaubamärgid

Rahvusvahelised kaubamärgid

Patendiamet